Vị thuốc chữa bệnh 2

Bàng đại hải, Tác dụng của Bàng đại hải, thành phần Bàng đại hải, cách dùng Bàng đại hải, bang dai hai, bangdaihai

Bằng phi, Tác dụng của Bằng phi, thành phần Bằng phi, cách dùng Bằng phi, bang phi, bangphi

Băng phiến, Tác dụng của Băng phiến, thành phần Băng phiến, cách dùng Băng phiến, bang phien, bangphien

Bán hạ, Tác dụng của Bán hạ, thành phần Bán hạ, cách dùng Bán hạ, ban ha, banha

Bánh hỏi, Tác dụng của Bánh hỏi, thành phần Bánh hỏi, cách dùng Bánh hỏi, banh hoi, banhhoi

Bánh lái, Tác dụng của Bánh lái, thành phần Bánh lái, cách dùng Bánh lái, banh lai, banhlai

Ba lá dính, Tác dụng của Ba lá dính, thành phần Ba lá dính, cách dùng Ba lá dính, banh la dinh, banladinh

Bán liên chi, Tác dụng của Bán liên chi, thành phần Bán liên chi, cách dùng Bán liên chi, banh lien chi, banlienchi

Ban miêu, Tác dụng của Ban miêu, thành phần Ban miêu, cách dùng Ban miêu, ban mieu, banmieu

Ban rỗ, Tác dụng của Ban rỗ, thành phần Ban rỗ, cách dùng Ban rỗ, ban ro, banro

Bàn tay ma, Tác dụng của Bàn tay ma, thành phần Bàn tay ma, cách dùng Bàn tay ma, ban tay ma, bantayma

Bán tự cảnh, Tác dụng của Bán tự cảnh, thành phần Bán tự cảnh, cách dùng Bán tự cảnh, ban tu canh, bantucanh

Bào khương, Tác dụng của Bào khương, thành phần Bào khương, cách dùng Bào khương, bao khuong, baokhuong

Báo rừng, Tác dụng của Báo rừng, thành phần Báo rừng, cách dùng Báo rừng, bao tung, baorung

Ba soi, Tác dụng của Ba soi, thành phần Ba soi, cách dùng Ba soi, ba soi, basoi

Ba tiêu, Tác dụng của Ba tiêu, thành phần Ba tiêu, cách dùng Ba tiêu, ba tieu, batieu

Bắt ruồi, Tác dụng của Bắt ruồi, thành phần Bắt ruồi, cách dùng Bắt ruồi, bat ruoi, batruoi

Bá tử nhân, Tác dụng của Bá tử nhân, thành phần Bá tử nhân, cách dùng Bá tử nhân, ba tu nhan, batunhan

Bầu, Tác dụng của Bầu, thành phần Bầu, cách dùng Bầu, bau, bau

Bầu đất, Tác dụng của Bầu đất, thành phần Bầu đất, cách dùng Bầu đất, bau dat, baudat

Bèo cái, Tác dụng của Bèo cái, thành phần Bèo cái, cách dùng Bèo cái, beo cai, beocai

Bèo hoa dâu, Tác dụng của Bèo hoa dâu, thành phần Bèo hoa dâu, cách dùng Bèo hoa dâu, beo hoa dau, beohoadau

Bèo tấm, Tác dụng của Bèo tấm, thành phần Bèo tấm, cách dùng Bèo tấm, beo tam, beotam

Bí bái, Tác dụng của Bí bái, thành phần Bí bái, cách dùng Bí bái, bi bai, bibai

Bí đao, Tác dụng của Bí đao, thành phần Bí đao, cách dùng Bí đao, bi dao, bidao

Bí đỏ, Tác dụng của Bí đỏ, thành phần Bí đỏ, cách dùng Bí đỏ, bi do, bido

Biển xúc, Tác dụng của Biển xúc, thành phần Biển xúc, cách dùng Biển xúc, bien xuc, bienxuc

Bí kỳ nam, Tác dụng của Bí kỳ nam, thành phần Bí kỳ nam, cách dùng Bí kỳ nam, bien ky nam, bikynam

Bìm bìm, Tác dụng của Bìm bìm, thành phần Bìm bìm, cách dùng Bìm bìm, bim bim, bimbim

Binh lang, Tác dụng của Binh lang, thành phần Binh lang, cách dùng Binh lang, bim lang, binhlang

Bình vôi, Tác dụng của Bình vôi, thành phần Bình vôi, cách dùng Bình vôi, bim voi, binhvoi

Bơ, Tác dụng của Bơ, thành phần Bơ, cách dùng Bơ, bo, bo

Bồ công anh, Tác dụng của Bồ công anh, thành phần Bồ công anh, cách dùng Bồ công anh, bo cong anh, boconganh

Bồ hoàng, Tác dụng của Bồ hoàng, thành phần Bồ hoàng, cách dùng Bồ hoàng, bo hoang, bohoang

Bọ hung, Tác dụng của Bọ hung, thành phần Bọ hung, cách dùng Bọ hung, bo hung, bohung

Bội lan, Tác dụng của Bội lan, thành phần Bội lan, cách dùng Bội lan, Boi lan, boilan

Bồng bồng, Tác dụng của Bồng bồng, thành phần Bồng bồng, cách dùng Bồng bồng, bong bong, bongbong

Bông ổi, Tác dụng của Bông ổi, thành phần Bông ổi, cách dùng Bông ổi, bong oi, bongoi

Bọ ngựa, Tác dụng của Bọ ngựa, thành phần Bọ ngựa, cách dùng Bọ ngựa, bo ngua, bongua

Bông vàng, Tác dụng của Bông vàng, thành phần Bông vàng, cách dùng Bông vàng, bong vang, bongvang

Bông xanh, Tác dụng của Bông xanh, thành phần Bông xanh, cách dùng Bông xanh, bong xanh, bongxanh

Bứa, cây bứa, Tác dụng của Bứa, cây bứa, thành phần Bứa, cây bứa, cách dùng Bứa, cây bứa, bua, bua

Bùi tròn, Tác dụng của Bùi tròn, thành phần Bùi tròn, cách dùng Bùi tròn, bui tron, buitron

Bùm sụm, Tác dụng của Bùm sụm, thành phần Bùm sụm, cách dùng Bùm sụm, bum sum, bumsum

Bún, Tác dụng của Bún, thành phần Bún, cách dùng Bún, bun, bun

Bùng chè, Tác dụng của Bùng chè, thành phần Bùng chè, cách dùng Bùng chè, bung che, bungche

Bung lai, Tác dụng của Bung lai, thành phần Bung lai, cách dùng Bung lai, bung lai, bunglai

Bưởi , Tác dụng của Bưởi , thành phần Bưởi , cách dùng Bưởi , buoi, buoi

Bưởi bung, Tác dụng của Bưởi bung, thành phần Bưởi bung, cách dùng Bưởi bung, buoi bung, buoibung

Bướm bạc, Tác dụng của Bướm bạc, thành phần Bướm bạc, cách dùng Bướm bạc, buom bac, buombac

Bụp giấm, Tác dụng của Bụp giấm, thành phần Bụp giấm, cách dùng Bụp giấm, bup giam, bupgiam

Ca cao, Tác dụng của Ca cao, thành phần Ca cao, cách dùng Ca cao, ca cao, cacao

Cà chua, Tác dụng của Cà chua, thành phần Cà chua, cách dùng Cà chua, ca chua, cachua

Các vị thuốc phản nhau, Tác dụng của Các vị thuốc phản nhau, thành phần Các vị thuốc phản nhau, cách dùng Các vị thuốc phản nhau, cac vi thuoc phan nhau, cacvithuocphannhau

Share this post:

Recent Posts

Bạn hãy để lại số điện thoại trong nội dung hỏi đáp để chúng tôi có thể tư vấn trực tiếp cho bạn