Vị thuốc chữa bệnh 6

Hải phiêu tiêu, Tác dụng của Hải phiêu tiêu, thành phần Hải phiêu tiêu, cách dùng Hải phiêu tiêu, hai phieu tieu, haiphieutieu

Hải phong đằng, Tác dụng của Hải phong đằng, thành phần Hải phong đằng, cách dùng Hải phong đằng, hai phong dang, haiphongdang

Hải sâm, Tác dụng của Hải sâm, thành phần Hải sâm, cách dùng Hải sâm, hai sam, haisam

Hải tảo, Tác dụng của Hải tảo, thành phần Hải tảo, cách dùng Hải tảo, hai tao, haitao

Hàm ếch, Trầu nước – Saururus chinensis, Tác dụng của Hàm ếch, Trầu nước – Saururus chinensis, thành phần Hàm ếch, Trầu nước – Saururus chinensis, cách dùng Hàm ếch, Trầu nước – Saururus chinensis, ham ech, hamech

Hành, Tác dụng của Hành, thành phần Hành, cách dùng Hành, hanh, hanh

Hạnh nhân, Tác dụng của Hạnh nhân, thành phần Hạnh nhân, cách dùng Hạnh nhân, hanh nhan, hanhnhan

Hàn the cây, Tràng quả hai đốt, Tác dụng của Hàn the cây, Tràng quả hai đốt, thành phần Hàn the cây, Tràng quả hai đốt, cách dùng Hàn the cây, Tràng quả hai đốt, hanh the cay, hanthecay

Hà thủ ô, Tác dụng của Hà thủ ô, thành phần Hà thủ ô, cách dùng Hà thủ ô, ha thu o, hathuo

Hà thủ ô trắng, Dây sữa bò, Tác dụng của Hà thủ ô trắng, Dây sữa bò, thành phần Hà thủ ô trắng, Dây sữa bò, cách dùng Hà thủ ô trắng, Dây sữa bò, ha thu o trang, hathuoctrang

Hậu phác, Tác dụng của Hậu phác, thành phần Hậu phác, cách dùng Hậu phác, hau phac, hauphac

Hẹ, Tác dụng của Hẹ, thành phần Hẹ, cách dùng Hẹ, he, he

Hi thiêm thảo, Tác dụng của Hi thiêm thảo, thành phần Hi thiêm thảo, cách dùng Hi thiêm thảo, hi thiem thao, hithiemthao

Hồ đào, Tác dụng của Hồ đào, thành phần Hồ đào, cách dùng Hồ đào, ho dau, hodao

Hoắc hương, Tác dụng của Hoắc hương, thành phần Hoắc hương, cách dùng Hoắc hương, hoa chuong, hoachuong

Hoa bươm bướm, Hoa păng xê , Tác dụng của Hoa bươm bướm, Hoa păng xê , thành phần Hoa bươm bướm, Hoa păng xê , cách dùng Hoa bươm bướm, Hoa păng xê , hoa buom buom, hoabuombuom

Hoa chông – Barleria cristata L, Tác dụng của Hoa chông – Barleria cristata L, thành phần Hoa chông – Barleria cristata L, cách dùng Hoa chông – Barleria cristata L, hoa chong, hoachuong

Hoa chông – Barleria cristata L, Tác dụng của Hoa chông – Barleria cristata L, thành phần Hoa chông – Barleria cristata L, cách dùng Hoa chông – Barleria cristata L, hoac huong, hoachuong

Hoa giấy, Tác dụng của Hoa giấy, thành phần Hoa giấy, cách dùng Hoa giấy, hoa giay, hoagiay

Hoa hòe, Tác dụng của Hoa hòe, thành phần Hoa hòe, cách dùng Hoa hòe, hoa hoe, hoahoe

Hoa hồi, Tác dụng của Hoa hồi, thành phần Hoa hồi, cách dùng Hoa hồi, hoa hoi, hoahoi

Hoàng liên, Tác dụng của Hoàng liên, thành phần Hoàng liên, cách dùng Hoàng liên, hoang lien, hoanglien

Hoàng bá, Tác dụng của Hoàng bá, thành phần Hoàng bá, cách dùng Hoàng bá, hoang ba, hoangba

Hoàng cẩu thận. , Tác dụng của Hoàng cẩu thận. , thành phần Hoàng cẩu thận. , cách dùng Hoàng cẩu thận. , hoang cau than, hoangcauthan

Hoàng kinh, Tác dụng của Hoàng kinh, thành phần Hoàng kinh, cách dùng Hoàng kinh, hoang kinh, hoangkinh

Hoàng tinh, Tác dụng của Hoàng tinh, thành phần Hoàng tinh, cách dùng Hoàng tinh, hoang tinh, hoangtinh

Nhài, Lài – Jasminum sambac, Tác dụng của Nhài, Lài – Jasminum sambac, thành phần Nhài, Lài – Jasminum sambac, cách dùng Nhài, Lài – Jasminum sambac, hoa nhai, hoanhai

Hoa phấn, Bông phấn, Sâm ớt – Mirabilis jalapa L, Tác dụng của Hoa phấn, Bông phấn, Sâm ớt – Mirabilis jalapa L, thành phần Hoa phấn, Bông phấn, Sâm ớt – Mirabilis jalapa L, cách dùng Hoa phấn, Bông phấn, Sâm ớt – Mirabilis jalapa L, hoa phan, hoaphan

Hoa tím – Viola odorata L, Tác dụng của Hoa tím – Viola odorata L, thành phần Hoa tím – Viola odorata L, cách dùng Hoa tím – Viola odorata L, hoa tim, hoatim

Hoạt thạch, Tác dụng của Hoạt thạch, thành phần Hoạt thạch, cách dùng Hoạt thạch, hoat thach, hoatthach

Hổ cốt, Tác dụng của Hổ cốt, thành phần Hổ cốt, cách dùng Hổ cốt, ho cot, hocot

Hồ đào, Tác dụng của Hồ đào, thành phần Hồ đào, cách dùng Hồ đào, ho dao, hodao

Hòe – Sophora japonica L, Tác dụng của Hòe – Sophora japonica L, thành phần Hòe – Sophora japonica L, cách dùng Hòe – Sophora japonica L, hoe, hoe

Hòe – Sophora japonica L, Tác dụng của Hòe – Sophora japonica L, thành phần Hòe – Sophora japonica L, cách dùng Hòe – Sophora japonica L, hoe hoa, hoehoa

Hôi, Sâu cối – Gomphostemma leptodon Dunn, Tác dụng của Hôi, Sâu cối – Gomphostemma leptodon Dunn, thành phần Hôi, Sâu cối – Gomphostemma leptodon Dunn, cách dùng Hôi, Sâu cối – Gomphostemma leptodon Dunn, hoi, hoi

Hồi đầu, Cỏ vùi đầu, Vùi sầu , Tác dụng của Hồi đầu, Cỏ vùi đầu, Vùi sầu , thành phần Hồi đầu, Cỏ vùi đầu, Vùi sầu , cách dùng Hồi đầu, Cỏ vùi đầu, Vùi sầu , hoi dau, hoidau

Hồ lô, Tác dụng của Hồ lô, thành phần Hồ lô, cách dùng Hồ lô, ho lo, holo

Hông – Paulownia fortunei, Tác dụng của Hông – Paulownia fortunei, thành phần Hông – Paulownia fortunei, cách dùng Hông – Paulownia fortunei, hong, hong

Hồng anh – Papaver rhoeas L, Tác dụng của Hồng anh – Papaver rhoeas L, thành phần Hồng anh – Papaver rhoeas L, cách dùng Hồng anh – Papaver rhoeas L, hong anh, honganh

Hồng hoa, Tác dụng của Hồng hoa, thành phần Hồng hoa, cách dùng Hồng hoa, hong hoa, honghoa

Hồng xiêm, Tác dụng của Hồng xiêm, thành phần Hồng xiêm, cách dùng Hồng xiêm, hong xiem, hongxiem

Hổ phách, Tác dụng của Hổ phách, thành phần Hổ phách, cách dùng Hổ phách, ho phach, hophach

Hồ tiêu, Tác dụng của Hồ tiêu, thành phần Hồ tiêu, cách dùng Hồ tiêu, ho tieu, hotieu

Huệ – Polianthes tuberosa L, Tác dụng của Huệ – Polianthes tuberosa L, thành phần Huệ – Polianthes tuberosa L, cách dùng Huệ – Polianthes tuberosa L, hue, hue

Húng chanh, Rau tần dày lá, Rau thơm lông, Tác dụng của Húng chanh, Rau tần dày lá, Rau thơm lông, thành phần Húng chanh, Rau tần dày lá, Rau thơm lông, cách dùng Húng chanh, Rau tần dày lá, Rau thơm lông, hung chanh, hungchanh

Share this post:

Recent Posts

Bạn hãy để lại số điện thoại trong nội dung hỏi đáp để chúng tôi có thể tư vấn trực tiếp cho bạn