Vị thuốc chữa bệnh 8

Hướng dương, Tác dụng của Hướng dương, thành phần Hướng dương, cách dùng Hướng dương, huong duong, huongduong

Hương nhu, Tác dụng của hương nhu, thành phần hương nhu, cách dùng hương nhu, huong nhu, huongnhu

Hương phụ, Tác dụng của hương phụ, thành phần hương phụ, cách dùng hương phụ, huong phu, huongphu

Húp lông, Hoa bia – Humulus lupulus L, Tác dụng của Húp lông, Hoa bia – Humulus lupulus L, thành phần Húp lông, Hoa bia – Humulus lupulus L, cách dùng Húp lông, Hoa bia – Humulus lupulus L, hup long, huplong

Huyền sâm, Tác dụng của Huyền sâm, thành phần Huyền sâm, cách dùng Huyền sâm, huyen sam, huyensam

Huyết dụ, Tác dụng của Huyết dụ, thành phần Huyết dụ, cách dùng Huyết dụ, huyet du, huyetdu

Huyết kiệt, Tác dụng của Huyết kiệt, thành phần Huyết kiệt, cách dùng Huyết kiệt, huyet kiet, huyetkiet

Hy thiêm thảo, Tác dụng của Hy thiêm thảo, thành phần Hy thiêm thảo, cách dùng Hy thiêm thảo, hy thiem thao, hythiemthao

Ích mẫu, Tác dụng của ích mẫu, thành phần ích mẫu, cách dùng ích mẫu, ich mau, ichmau

Ích trí nhân, Tác dụng của ích trí nhân, thành phần ích trí nhân, cách dùng ích trí nhân, ich tri nhan, ichtrinhan

Kê cốt thảo – Abrus pulchellus Wall. ex Thw. subsp. cantoniensis, Tác dụng của Kê cốt thảo – Abrus pulchellus Wall. ex Thw. subsp. cantoniensis, thành phần Kê cốt thảo – Abrus pulchellus Wall. ex Thw. subsp. cantoniensis, cách dùng Kê cốt thảo – Abrus pulchellus Wall. ex Thw. subsp. cantoniensis, ke cot thao, kecotthao

Kê huyết đằng, Tác dụng của Kê huyết đằng, thành phần Kê huyết đằng, cách dùng Kê huyết đằng, ke huyet dang, kehuyetdang

Kê náp – Hibiscus cannabinus L, Tác dụng của Kê náp – Hibiscus cannabinus L, thành phần Kê náp – Hibiscus cannabinus L, cách dùng Kê náp – Hibiscus cannabinus L, ke nap, kenap

Kê nội kim, Tác dụng của Kê nội kim, thành phần Kê nội kim, cách dùng Kê nội kim, ke noi kinm, kenoikim

Kê nội kim, Tác dụng của Kê nội kim, thành phần Kê nội kim, cách dùng Kê nội kim, kha tu, khatu

Khế – Averrhoa carambola L, Tác dụng của Khế – Averrhoa carambola L, thành phần Khế – Averrhoa carambola L, cách dùng Khế – Averrhoa carambola L, khe, khe

Khoai lang hay Lang – Ipomoea batatas, Tác dụng của Khoai lang hay Lang – Ipomoea batatas, thành phần Khoai lang hay Lang – Ipomoea batatas, cách dùng Khoai lang hay Lang – Ipomoea batatas, khoai lang, khoailang

Khoai na, Khoai nưa – Amorphophallus paeoniifolius , Tác dụng của hoai na, Khoai nưa, Nưa chuông – Amorphophallus paeoniifolius , thành phần hoai na, Khoai nưa, Nưa chuông – Amorphophallus paeoniifolius , cách dùng hoai na, Khoai nưa, Nưa chuông – Amorphophallus paeoniifolius , khoai na, khoaina

Khoai nưa, Tác dụng của Khoai nưa, thành phần Khoai nưa, cách dùng Khoai nưa, khoai nua, khoainua

Khoai rạng, Dioscorea glabra Roxb, Tác dụng của Khoai rạng, Dioscorea glabra Roxb, thành phần Khoai rạng, Dioscorea glabra Roxb, cách dùng Khoai rạng, Dioscorea glabra Roxb, khoai rang, khoairang

Khoai sọ,Colocasia antiquorum Schott, Tác dụng của Khoai sọ,Colocasia antiquorum Schott, thành phần Khoai sọ,Colocasia antiquorum Schott, cách dùng Khoai sọ,Colocasia antiquorum Schott, khoai so, khoaiso

Khoai tây – Solanum tuberosum L, Tác dụng của Khoai tây – Solanum tuberosum L, thành phần Khoai tây – Solanum tuberosum L, cách dùng Khoai tây – Solanum tuberosum L, khoai tay, khoaitay

Khoản đông hoa, Tác dụng của Khoản đông hoa, thành phần Khoản đông hoa, cách dùng Khoản đông hoa, khoan dong hoa, khoandonghoa

Khôi tía, Cơm nguội rừng – Ardisia silvestris Pit, Tác dụng của Khôi tía, Cơm nguội rừng – Ardisia silvestris Pit, thành phần Khôi tía, Cơm nguội rừng – Ardisia silvestris Pit, cách dùng Khôi tía, Cơm nguội rừng – Ardisia silvestris Pit, khoi, khoi

Khô mộc, Tác dụng của Khô mộc, thành phần Khô mộc, cách dùng Khô mộc, kho moc, khomoc

Khổ qua, Momordica charantia L , Tác dụng của Khổ qua, Momordica charantia L , thành phần Khổ qua, Momordica charantia L , cách dùng Khổ qua, Momordica charantia L , kho qua, khoqua

Khổ sâm, Tác dụng của Khổ sâm, thành phần Khổ sâm, cách dùng Khổ sâm, kho sam, khosam

Khúc khắc – Heterosmilax gaudichaudiana , Tác dụng của Khúc khắc – Heterosmilax gaudichaudiana , thành phần Khúc khắc – Heterosmilax gaudichaudiana , cách dùng Khúc khắc – Heterosmilax gaudichaudiana , khuc khac, khuckhac

Khúng khéng – Heterosmilax gaudichaudiana , Tác dụng của Khúng khéng – Heterosmilax gaudichaudiana , thành phần Khúng khéng – Heterosmilax gaudichaudiana , cách dùng Khúng khéng – Heterosmilax gaudichaudiana , khung khieng, khungkheng

Khương hoàng, Rhizoma Curcumae longae , Tác dụng của khương hoàng, Rhizoma Curcumae longae , thành phần khương hoàng, Rhizoma Curcumae longae , cách dùng khương hoàng, Rhizoma Curcumae longae , khuong hoang, khuonghoang

Khương hoạt, Tác dụng của khương hoạt, thành phần khương hoạt, cách dùng khương hoạt, khuong hoat, khuonghoat

Kim quất – Triphasia trifolia, Tác dụng của Kim quất – Triphasia trifolia, thành phần Kim quất – Triphasia trifolia, cách dùng Kim quất – Triphasia trifolia, kiem quat, kiemquat

Khiếm thực, Tác dụng của khiếm thực, thành phần khiếm thực, cách dùng khiếm thực, kiem thuc, kiemthuc

Kiệu – Allium chinense G. Don, Tác dụng của Kiệu – Allium chinense G. Don, thành phần Kiệu – Allium chinense G. Don, cách dùng Kiệu – Allium chinense G. Don, kieu, kieu

Kim anh tử, Tác dụng của Kim anh tử, thành phần Kim anh tử, cách dùng Kim anh tử, kim anh tu, kimanhtu

Kim giao, Tác dụng của Kim giao, thành phần Kim giao, cách dùng Kim giao, kim giao, kimgiao

Kim ngân hoa, Tác dụng của Kim ngân hoa, thành phần Kim ngân hoa, cách dùng Kim ngân hoa, kim ngan hoa, kimnganhoa

Kim sương, Micromelum falcatum , Tác dụng của Kim sương, Micromelum falcatum , thành phần Kim sương, Micromelum falcatum , cách dùng Kim sương, Micromelum falcatum , kim suong, kimsuong

Kim tiền thảo, Tác dụng của Kim tiền thảo, thành phần Kim tiền thảo, cách dùng Kim tiền thảo, kim tien thao, kimtienthao

Kinh giới, Herba seu Flos Schizonepetae , Tác dụng của Kinh giới, Herba seu Flos Schizonepetae , thành phần Kinh giới, Herba seu Flos Schizonepetae , cách dùng Kinh giới, Herba seu Flos Schizonepetae , kinh gioi, kinhgioi

Bục, Tác dụng của Bục, thành phần Bục, cách dùng Bục, buc, buc

Cây rau muống, Tác dụng của Cây rau muống, thành phần Cây rau muống, cách dùng Cây rau muống, cay rau muong, cayraumuong

Ðậu tương, Ðậu nành – Glycine max , Tác dụng của Ðậu tương, Ðậu nành – Glycine max , thành phần Ðậu tương, Ðậu nành – Glycine max , cách dùng Ðậu tương, Ðậu nành – Glycine max , dau tuong, dautuong

Hoàng kỳ, Tác dụng của Hoàng kỳ, thành phần Hoàng kỳ, cách dùng Hoàng kỳ, hoang ky, hoangky

Khoai nước, Môn nước – Colocasia esculenta, Tác dụng của Khoai nước, Môn nước – Colocasia esculenta, thành phần Khoai nước, Môn nước – Colocasia esculenta, cách dùng Khoai nước, Môn nước – Colocasia esculenta, khoai nuoc, khoainuoc

Nụ, Hồng pháp, Bứa nhuộm – Garcinia tinctoria, Tác dụng của Nụ, Hồng pháp, Bứa nhuộm – Garcinia tinctoria, thành phần Nụ, Hồng pháp, Bứa nhuộm – Garcinia tinctoria, cách dùng Nụ, Hồng pháp, Bứa nhuộm – Garcinia tinctoria, nu, nu

Tếch, Giá tị – Tectona grandis L. f, Tác dụng của Tếch, Giá tị – Tectona grandis L. f, thành phần Tếch, Giá tị – Tectona grandis L. f, cách dùng Tếch, Giá tị – Tectona grandis L. f, tech, tech

Tông dù, Hương xuân – Toona sinensis , Tác dụng của Tông dù, Hương xuân – Toona sinensis , thành phần Tông dù, Hương xuân – Toona sinensis , cách dùng Tông dù, Hương xuân – Toona sinensis , tong du, tongdu

Lá buông – Corypha lecomtei Becc, Tác dụng của Lá buông – Corypha lecomtei Becc, thành phần Lá buông – Corypha lecomtei Becc, cách dùng Lá buông – Corypha lecomtei Becc, la buong, labuong

Lạc, Ðậu phọng – Arachis hypogaea L, Tác dụng của Lạc, Ðậu phọng – Arachis hypogaea L, thành phần Lạc, Ðậu phọng – Arachis hypogaea L, cách dùng Lạc, Ðậu phọng – Arachis hypogaea L, lac, lac

Lạc tiên, Tác dụng của Lạc tiên, thành phần Lạc tiên, cách dùng Lạc tiên, lac tien, lactien

La hán, Tác dụng của La hán, thành phần La hán, cách dùng La hán, la han, lahan

Lá hến, cây Cào cào, Euphorbia hypericifolia L, Tác dụng của Lá hến, cây Cào cào, Euphorbia hypericifolia L, thành phần Lá hến, cây Cào cào, Euphorbia hypericifolia L, cách dùng Lá hến, cây Cào cào, Euphorbia hypericifolia L, la hen, lahen

Lai – Aleurites moluccana, Tác dụng của Lai – Aleurites moluccana, thành phần Lai – Aleurites moluccana, cách dùng Lai – Aleurites moluccana, lai, lai

Lai phu tử, Tác dụng của Lai phu tử, thành phần Lai phu tử, cách dùng Lai phu tử, lai phu tu, laiphutu

Lá lốt hay Tất bát – Piper lolot L, Tác dụng của Lá lốt hay Tất bát – Piper lolot L, thành phần Lá lốt hay Tất bát – Piper lolot L, cách dùng Lá lốt hay Tất bát – Piper lolot L, la lot, lalot

Share this post:

Recent Posts

Bạn hãy để lại số điện thoại trong nội dung hỏi đáp để chúng tôi có thể tư vấn trực tiếp cho bạn