Vị thuốc chữa bệnh 5

Địa cốt bì, Tác dụng của Địa cốt bì, thành phần Địa cốt bì, cách dùng Địa cốt bì, dia cot bi, diacotbi

Địa du, Tác dụng của Địa du, thành phần Địa du, cách dùng Địa du, dia du, diadu

Địa long, Tác dụng của Địa long, thành phần Địa long, cách dùng Địa long, dia long, dialong

Di đường, Tác dụng của Di đường, thành phần Di đường, cách dùng Di đường, di duong, diduong

Diên hồ sách, Tác dụng của Diên hồ sách, thành phần Diên hồ sách, cách dùng Diên hồ sách, dien ho sach, dienhosach

Rau diếp đắng – Ixeris denticulata, Tác dụng của Rau diếp đắng – Ixeris denticulata, thành phần Rau diếp đắng – Ixeris denticulata, cách dùng Rau diếp đắng – Ixeris denticulata, diep dang, diepdang

Diệp hạ châu, Tác dụng của Diệp hạ châu, thành phần Diệp hạ châu, cách dùng Diệp hạ châu, diep ha chau, diephachau

Đinh hương, Tác dụng của Đinh hương, thành phần Đinh hương, cách dùng Đinh hương, dinh huong, dinhhuong

Đình lịch tử, Tác dụng của Đình lịch tử, thành phần Đình lịch tử, cách dùng Đình lịch tử, dinh lich tu, dinhlichtu

Độc hoạt, Tác dụng của Độc hoạt, thành phần Độc hoạt, cách dùng Độc hoạt, doc hoat, dochoat

Đông trùng hạ thảo, Tác dụng của Đông trùng hạ thảo, thành phần Đông trùng hạ thảo, cách dùng Đông trùng hạ thảo, dong trung ha thao, dongtrunghathao

Dong riềng, Chuối củ – Canna edulis Ker Gawl, Tác dụng của Dong riềng, Chuối củ – Canna edulis Ker Gawl, thành phần Dong riềng, Chuối củ – Canna edulis Ker Gawl, cách dùng Dong riềng, Chuối củ – Canna edulis Ker Gawl, dong rieng, dongrieng

Đông trùng hạ thảo, Tác dụng của Đông trùng hạ thảo, thành phần Đông trùng hạ thảo, cách dùng Đông trùng hạ thảo, dong trung ha thao, dongtrunghathao

Đót, Chít – Thysanolaena latifolia, Tác dụng của Đót, Chít – Thysanolaena latifolia, thành phần Đót, Chít – Thysanolaena latifolia, cách dùng Đót, Chít – Thysanolaena latifolia, dot, dot

Đỗ trọng , Tác dụng của Đỗ trọng , thành phần Đỗ trọng , cách dùng Đỗ trọng , do trong, dotrong

Dứa, Khóm, Thơm – Ananas comosus, Tác dụng của Dứa, Khóm, Thơm – Ananas comosus, thành phần Dứa, Khóm, Thơm – Ananas comosus, cách dùng Dứa, Khóm, Thơm – Ananas comosus, dua, dua

Dừa cạn, Tác dụng của Dừa cạn, thành phần Dừa cạn, cách dùng Dừa cạn, dua can, duacan

Dưa chuột, Tác dụng của Dưa chuột, thành phần Dưa chuột, cách dùng Dưa chuột, dua chuot, duachuot

Dứa dại, Tác dụng của Dứa dại, thành phần Dứa dại, cách dùng Dứa dại, dua dai, duadai

Dưa gang, Tác dụng của Dưa gang, thành phần Dưa gang, cách dùng Dưa gang, dua gang, duagang

Dưa hấu, Tác dụng của Dưa hấu, thành phần Dưa hấu, cách dùng Dưa hấu, dua hau, duahau

Dứa Mỹ, Tác dụng của Dứa Mỹ, thành phần Dứa Mỹ, cách dùng Dứa Mỹ, dua my, duamy

Đu đủ , Tác dụng của Đu đủ , thành phần Đu đủ , cách dùng Đu đủ , du du, dudu

Đu đủ rừng, Thông thảo gai, Thầu dầu núi , Tác dụng của Đu đủ rừng, Thông thảo gai, Thầu dầu núi , thành phần Đu đủ rừng, Thông thảo gai, Thầu dầu núi , cách dùng Đu đủ rừng, Thông thảo gai, Thầu dầu núi , du du rung, dudurung

Dùi đục, Trường nát – Hiptage benghalensis, Tác dụng của Dùi đục, Trường nát – Hiptage benghalensis, thành phần Dùi đục, Trường nát – Hiptage benghalensis, cách dùng Dùi đục, Trường nát – Hiptage benghalensis, dui duc, duiduc

Đùng đình – Caryota mitis Lou, Tác dụng của Đùng đình – Caryota mitis Lou, thành phần Đùng đình – Caryota mitis Lou, cách dùng Đùng đình – Caryota mitis Lou, dung dinh, dungdinh

Đuôi chuột, Mạch lạc, Tác dụng của Đuôi chuột, Mạch lạc, thành phần Đuôi chuột, Mạch lạc, cách dùng Đuôi chuột, Mạch lạc, duoi chuot, duoichuot

Đuôi trâu, Tác dụng của Đuôi trâu, thành phần Đuôi trâu, cách dùng Đuôi trâu, duoi trau, duoitrau

Dướng – Broussonetia papyrifera, Tác dụng của Dướng – Broussonetia papyrifera, thành phần Dướng – Broussonetia papyrifera, cách dùng Dướng – Broussonetia papyrifera, duong, duong

Đương qui, Tác dụng của Đương qui, thành phần Đương qui, cách dùng Đương qui, duong qui, duongqui

Đương qui, Tác dụng của Đương qui, thành phần Đương qui, cách dùng Đương qui, duong quy, duongquy

Ếch, Tác dụng của Ếch, thành phần Ếch, cách dùng Ếch, ech, ech

Gấc, Tác dụng của Gấc, thành phần Gấc, cách dùng Gấc, gac, gac

Giá – Excoecaria agallocha L, Tác dụng của Giá – Excoecaria agallocha L, thành phần Giá – Excoecaria agallocha L, cách dùng Giá – Excoecaria agallocha L, gia, gia

Giáng hương, Giáng hương quả to – Pterocarpus macrocarpus Kurz., Tác dụng của Giáng hương, Giáng hương quả to – Pterocarpus macrocarpus Kurz., thành phần Giáng hương, Giáng hương quả to – Pterocarpus macrocarpus Kurz., cách dùng Giáng hương, Giáng hương quả to – Pterocarpus macrocarpus Kurz., giang huong, gianghuong

Giâu gia – Baccaurea ramiflora Lour, Tác dụng của Giâu gia – Baccaurea ramiflora Lour, thành phần Giâu gia – Baccaurea ramiflora Lour, cách dùng Giâu gia – Baccaurea ramiflora Lour, giau gia, giaugia

Giềng giềng, Cây lâm vố – Butea monosperma, Tác dụng của Giềng giềng, Cây lâm vố – Butea monosperma, thành phần Giềng giềng, Cây lâm vố – Butea monosperma, cách dùng Giềng giềng, Cây lâm vố – Butea monosperma, gieng ngieng, gienggieng

Giổi, giổi Ford – Manglietia fordiana, Tác dụng của Giổi, giổi Ford – Manglietia fordiana, thành phần Giổi, giổi Ford – Manglietia fordiana, cách dùng Giổi, giổi Ford – Manglietia fordiana, gioi, gioi

Giới bạch, Tác dụng của Giới bạch, thành phần Giới bạch, cách dùng Giới bạch, gioi bach, gioibach

Gối hạc, Tác dụng của Gối hạc, thành phần Gối hạc, cách dùng Gối hạc, goi hac, goihac

Gừng gió, Tác dụng của Gừng gió, thành phần Gừng gió, cách dùng Gừng gió, gung gio, gunggio

Hải đồng, Son – Pittosporum tobira, Tác dụng của Hải đồng, Son – Pittosporum tobira, thành phần Hải đồng, Son – Pittosporum tobira, cách dùng Hải đồng, Son – Pittosporum tobira, hai dong, haidong

Share this post:

Recent Posts

Bạn hãy để lại số điện thoại trong nội dung hỏi đáp để chúng tôi có thể tư vấn trực tiếp cho bạn