Vị thuốc chữa bệnh 3

Chàm, Tác dụng của Chàm, thành phần Chàm, cách dùng Chàm, cham, cham

Chanh, Tác dụng của Chanh, thành phần Chanh, cách dùng Chanh, chanh, chanh

Chân trâu, Tác dụng của Chân trâu, thành phần Chân trâu, cách dùng Chân trâu, chan trau, chantrau

Chân vịt, Tác dụng của Chân vịt, thành phần Chân vịt, cách dùng Chân vịt, chan vit, chanvit

Ché, Tác dụng của Ché, thành phần Ché, cách dùng Ché, che, che

Chìa vôi, Tác dụng của Chìa vôi, thành phần Chìa vôi, cách dùng Chìa vôi, chia voi, chiavoi

Chim bìm bịp, Tác dụng của Chim bìm bịp, thành phần Chim bìm bịp, cách dùng Chim bìm bịp, chim bip bip, chimbipbip

Chỉ sác, Tác dụng của Chỉ sác, thành phần Chỉ sác, cách dùng Chỉ sác, chi sac, chisac

Chỉ thực, Tác dụng của Chỉ thực, thành phần Chỉ thực, cách dùng Chỉ thực, chi thuc, chithuc

Chi tử, Tác dụng của Chi tử, thành phần Chi tử, cách dùng Chi tử, chi tu, chitu

Chua me đất, Tác dụng của Chua me đất, thành phần Chua me đất, cách dùng Chua me đất, chua me dat, chuamedat

Chua ngút, Tác dụng của Chua ngút, thành phần Chua ngút, cách dùng Chua ngút, chua ngut, chuangut

Chùm bao lớn, Tác dụng của Chùm bao lớn, thành phần Chùm bao lớn, cách dùng Chùm bao lớn, chum bao lon, chumbaolon

Chùm ruột, Tác dụng của Chùm ruột, thành phần Chùm ruột, cách dùng Chùm ruột, chum ruot, chumruot

Chuối, Tác dụng của Chuối, thành phần Chuối, cách dùng Chuối, chuoi, chuoi

Chuối hột, Tác dụng của Chuối hột, thành phần Chuối hột, cách dùng Chuối hột, chuoi hot, chuoihot

Chu sa, Tác dụng của Chu sa, thành phần Chu sa, cách dùng Chu sa, chu sa, chusa

Chút chít, Tác dụng của Chút chít, thành phần Chút chít, cách dùng Chút chít, chut chit, chutchit

Cỏ bạc đầu, Tác dụng của Cỏ bạc đầu, thành phần Cỏ bạc đầu, cách dùng Cỏ bạc đầu, co bac dau, cobacdau

Cỏ bươn bướm, Tác dụng của Cỏ bươn bướm, thành phần Cỏ bươn bướm, cách dùng Cỏ bươn bướm, co buom buom, cobuombuom

Cô ca, Tác dụng của Cô ca, thành phần Cô ca, cách dùng Cô ca, co ca, coca

Cốc nha, Tác dụng của Cốc nha, thành phần Cốc nha, cách dùng Cốc nha, coc nha, cocnha

Cò cò, Tác dụng của Cò cò, thành phần Cò cò, cách dùng Cò cò, co co, coco

Cỏ gà, Tác dụng của Cỏ gà, thành phần Cỏ gà, cách dùng Cỏ gà, co ga, coga

Cỏ gừng, Tác dụng của Cỏ gừng, thành phần Cỏ gừng, cách dùng Cỏ gừng, co gung, cogung

Cối xay, Tác dụng của cối xay, thành phần cối xay, cách dùng cối xay, coi xay, coixay

Cỏ lào, Tác dụng của cỏ lào, thành phần cỏ lào, cách dùng cỏ lào, co lao, colao

Cỏ lá tre, Tác dụng của cỏ lá tre, thành phần cỏ lá tre, cách dùng cỏ lá tre, co la tre, colatre

Cỏ mật gấu , Tác dụng của Cỏ mật gấu , thành phần Cỏ mật gấu , cách dùng Cỏ mật gấu , co mat gau, comatgau

Cỏ may, Tác dụng của Cỏ may, thành phần Cỏ may, cách dùng Cỏ may, co may, comay

Cơm cháy, Tác dụng của Cơm cháy, thành phần Cơm cháy, cách dùng Cơm cháy, com chay, comchay

Cơm nếp, Tác dụng của Cơm nếp, thành phần Cơm nếp, cách dùng Cơm nếp, com nep, comnep

Cơm nguội, Tác dụng của Cơm nguội, thành phần Cơm nguội, cách dùng Cơm nguội, com nguoi, comnguoi

Cơm rượu, Tác dụng của Cơm rượu, thành phần Cơm rượu, cách dùng Cơm rượu, com nguoi, comruou

Côn bố, Tác dụng của Côn bố, thành phần Côn bố, cách dùng Côn bố, con bo, conbo

Cỏ nến, Tác dụng của Cỏ nến, thành phần Cỏ nến, cách dùng Cỏ nến, co nen, conen

Cỏ quan âm, Tác dụng của Cỏ quan âm, thành phần Cỏ quan âm, cách dùng Cỏ quan âm, co quan am, coquaam

Cỏ tai hổ, Tác dụng của Cỏ tai hổ, thành phần Cỏ tai hổ, cách dùng Cỏ tai hổ, co tai ho, cotaiho

Cỏ the, Tác dụng của Cỏ the, thành phần Cỏ the, cách dùng Cỏ the, co the, cothe

Cỏ trói gà, Tác dụng của Cỏ trói gà, thành phần Cỏ trói gà, cách dùng Cỏ trói gà, co troi ga, cotroiga

Cốt toái bổ, Tác dụng của Cốt toái bổ, thành phần Cốt toái bổ, cách dùng Cốt toái bổ, cot toai bo, cottoaibo

Cỏ voi, Tác dụng của Cỏ voi, thành phần Cỏ voi, cách dùng Cỏ voi, co voi, covoi

Củ ấu, Tác dụng của Củ ấu, thành phần Củ ấu, cách dùng Củ ấu, cu au, cuau

Cúc hoa, Tác dụng của Cúc hoa, thành phần Cúc hoa, cách dùng Cúc hoa, cuc hoa, cuchoa

Củ chuối, Tác dụng của Củ chuối, thành phần Củ chuối, cách dùng Củ chuối, cu chuoi, cuchuoi

Cúc sữa, Tác dụng của Cúc sữa, thành phần Cúc sữa, cách dùng Cúc sữa, cuc sua, cucsua

Cúc tần, Tác dụng của Cúc tần, thành phần Cúc tần, cách dùng Cúc tần, cuc tan, cuctan

Cúc vạn thọ, Tác dụng của Cúc vạn thọ, thành phần Cúc vạn thọ, cách dùng Cúc vạn thọ, cuc van tho, cucvantho

Củ nâu, Tác dụng của Củ nâu, thành phần Củ nâu, cách dùng Củ nâu, cu nau, cunau

Củ niễng, Tác dụng của Củ niễng, thành phần Củ niễng, cách dùng Củ niễng, cu rieng, cunieng

Cương tàm, Tác dụng của Cương tàm, thành phần Cương tàm, cách dùng Cương tàm, cuong tam, cuongtam

Củ sả, Tác dụng của Củ sả, thành phần Củ sả, cách dùng Củ sả, cu sa, cusa

Dạ giao đằng, Tác dụng của Dạ giao đằng, thành phần Dạ giao đằng, cách dùng Dạ giao đằng, da dao dang, dadaodang

Dạ hợp, Tác dụng của Dạ hợp, thành phần Dạ hợp, cách dùng Dạ hợp, da hop, dahop

Dạ hương, Tác dụng của Dạ hương, thành phần Dạ hương, cách dùng Dạ hương, da huong, dahuong

Đại, Tác dụng của Đại, thành phần Đại, cách dùng Đại, dai, dai

Đại bi, Tác dụng của Đại bi, thành phần Đại bi, cách dùng Đại bi, dai bi, daibi

Đại hoàng, Tác dụng của Đại hoàng, thành phần Đại hoàng, cách dùng Đại hoàng, dai hoang, daihoang

Đại kế, Tác dụng của Đại kế, thành phần Đại kế, cách dùng Đại kế, dai ke, daike

Share this post:

Recent Posts

Bạn hãy để lại số điện thoại trong nội dung hỏi đáp để chúng tôi có thể tư vấn trực tiếp cho bạn